پی نوشت1:

 صدای هر انسانی منحصر به فرد است.

  با مرگ هر انسانی صدای او نیز نابود می شود.

این صداها را باید در یک بانک صدا حفظ کرد.

تاکنون فقط خدا می داند چند میلیارد صدای انسان از بین رفته است.

 اگر روزی گوگل بانک صدا ایجاد کرد حتما صدای بهار را سرچ کنید و گوش کنید.

صدای بهار ترکیبی از آواها و طنینهای پیچیده و عصاره ای از تمام خوبی های او بود.

پی نوشت 2:

 یاد پی نوشتهایی که بهار می نوشت به خیر.

به هر بهانه ای به ظاهر برای کار به او ایمیل می زدم و هر ایمیل یک پی نوشت داشت که معمولا فقط خودمان معنایش را می فهمیدیم.

 انتشار از منبع : barayebahar-pb - barayebahar-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:52
  برچسب ها : صدای ,نوشت ,بهار ,صدای بهار