راستش را بخواهید

بهار از اول هم روی خوش نشان نمی داد.

او هیچ وقت به من زنگ نزد.

ایمیل هم نزد.

پیامکها را پاسخ می داد.

اما خودش فقط یک بار پیامک داده بود

آن هم برای لغو قرار کلیسا.

اینها همه اما

تا وقتی است که عقل آدم کار می کند.

اما

تب که می کنیم

دیگر عقل کار نمی کند.

آن وقت این خیال نازنین

تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا زنده بمانیم.

خیال جای عقل را که خالی می بیند

همه ی کارها را سامان می دهد.

آن وقت

دیگر هیچ چیز کم نیست.

تب که می کنم

بهار با پای خودش به دیدن من می آید.

بدون اینکه تلفن زده باشم یا پیامک داده باشم.

حتی در این زمستان سرد

خیال آدم تب دار

یک راهی برای آمدن بهار پیدا می کند.

بهار می آید و پارچه خیس روی پیشانی آدم می گذارد.

حتی یک بار که زیاد بی تاب شدم

با پشت انگشت گونه هایم را لمس کرد

خوب تر که شدم

چشمهایم را که باز کرد

عقل سرجایش  بود.

بهار اما رفته بود.

حتی در خیالم هم تصویری از او نمانده بود.

خیال هم ساکت بود و

از اینکه فریبم داده بود عذاب وجدان نداشت.

افتخار هم می کرد.

فکر می کرد همین خیالات تا امروز جان مرا نجات داده است.

فقط موقع تب نیست که خیال به داد آدم می رسد.

موقع رانندگی

وقتی خوابم می گیرد

یک ماشین از من سبقت می گیرد

و ناگهان خیال شروع می کند با آدم حرف بزند.

برای اینکه خوابم نبرد

بهار را تجسم می کند

که در ماشینی از من سبقت می گیرد

بعدش حادثه ای رخ می دهد و من در خیال به کمک بهار می شتابم

بهار که به کما رفته است

از خطر مرگ نجات پیدا می کند

و من مثل فیلمها

در بیمارستان

پشت اتاق عمل  می مانم تا بهار از کما خارج شود

و وقتی همه دکترها خبر می دهند که بهار دچار مرگ مغزی شده است

من از آنها می خواهم که شانس خودم را امتحان می کنم

به من اجازه می دهند بهار را آرام صدا کنم

بهار که صدای مرا می شنود

آرام چشمهایش را باز می کند

و لبخند می زند

 و من برای اینکه آرام باشد

بیمارستان را ترک می کنم

با این حس خوب رانندگی را تجربه می کنم

و بدون اینکه خوابم بگیرد

به مقصد می رسم

در حالی که نمی دانم

اصلا بهار ایران است یا خارج

و می دانم که در مسیری که من رانندگی می کردم

هیچ خبری از بهار نبوده است

و باز این خیال لعنتی

احساس غرور می کند

که پشت فرمان

مانع به خواب رفتن من شده است

من هم می پذیرم که

 با خیال بهار زنده ام.

 

 

 

 

 انتشار از منبع : barayebahar-pb - barayebahar-pb
پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:33:52
  برچسب ها : بهار ,خیال ,اینکه ,گیرد ,داده ,آرام ,اینکه خوابم ,برای اینکه ,بدون اینکه ,پیامک داده